Non’m se BILAN!!!!!!
An Ayiti kondisyon pa jan’m chanje paske, kolòn ki bat, kolòn ki bat, ohhhh!!
Ou diplome nan leta’w paka antre, kolòn ki bat, kolòn ki bat, ohhhh!!
Nou fèmen bouch nou nou pa jan’m pale, kolòn ki bat, kolòn ki bat, ohhhh!!
Malgre nou gen zòrèy nou pa jan’m tande, kolòn ki bat, kolòn ki bat, ohhhh!!
Al lekòl,paka manje
chaje metye men pa anplwaye
pa gen kòb moun paka manje
nou chaje metye men nou pa jan’m anplwaye
konbyen tan n’ap pran pou’n fon kat idantite
konbyen moun ki kanpe nan liy lan ki pap antre
konbyen biyè konbyen dola pou’m ta konte
pou’m ka jwenn sèvis paske’m pa gen kolòn pou’m mande
Si’w bezwen travay fò’w gen parenn, byen touche fò’w gen marenn
depose CV yo, yo jete yo
14 zan sou ban lekòl iletre k’ap dirije’w
kalite a konpetans yo, yo jete yo
m wè se pwofesyonèl ki toujou chome
m wè si’w vle souse nan yon mant fò’w gen zanmi’w depite
enterè jeneral nou an yo antere
se yon kesyon de kolòn ti zanmi enterè patikilye
Eske nou pata kontan move tan kou bontan pou Ayiti tounen men’m jan ak lontan
Eske nou pata kontan move tan kou bontan pou Ayiti tounen men’m jan ak lontan
ye eeeeeeeeeeehhhhhhhhh oh oh oh chanje mantalite ou oh oh ou oh oh ou ee
Anndan legliz yo chaje kolòn, kolòn ki bat, kolòn ki bat, ohhhh!!
anndan lekòl yo chaje kolòn, kolòn ki bat, kolòn ki bat, ohhhh!!
ti machann yo chaje kolòn, kolòn ki bat, kolòn ki bat, ohhhh!!
Rastamann yo chaje kolòn, kolòn ki bat, kolòn ki bat, ohhhh!!