Nom: Vincent
Prénom : Jean Mary
Mère : Marie Lucie Dutreuil
Père : Pour Des Raisons,Atis lan deklare ( Lipa Chwazi Fè Elòj pou on BOSS ki pat ede manman’l Konstwi kay BONÈ’L) 😢

Lieu de Naissance : DANACH ( Departement de l’artibonite)
Date de Naissance : Mardi 15 Avril 1995
Nom d’artist : CAP DE VILLA

CAP DE VILLA,Se non Atis li ki Atache de ( Mr Aliteration ) on non ki vini de kèk fanatik e ki tou chwazil kom GIMIK li.

CAP DE VILLA  soti nan yon fanmi Kretyèn,Manman’l se yon ti machann ki selman gen 3 pitit Kòm pigwo richès bondye bali,yon ti sè ( Tamara vincent) ak on gran sè ( Vincent Faleine) ki vle di Atis la fet nan mitan 2 fi

CAP DE VILLA fè Kindergaten li nan ” CANADO ” li fè etid primè li nan ” COLLEGE CLASSIQUE de saint Marc” lifè segondè li nan 3 lekòl kise MARTIN  OGINÉ ( 7em Ane) COLLEGE CLASSIQUE ( 8em  – 9emAne ak Filo)
GEORGES ANGUS ( 3em – Segond -Reto)

Premye Gwoup CAP DE VILLA te entegre sete ” TEAM SWAG” kipat fè eksplwa serye,kote ke se parès kitap domine chak manb nan gwoup la,apresa Atis lan pat gen lot opsyon ke rete ( Neutre).

Apre yon ti tan anko yo ta pral fè apèl ak CAP DE VILLA nan yon gwoup ki rele ” TALAN KAZOZAK ”  nan lane 2012 e se ak ekip sa ke atis la ta pral fè premye eksperyans studio kote ke gwoup la ta pral patisipe nan yon konkou chante nwèl kite òganize nan vil sen mak,chak gwoup te gen aksè a record on mizik pou al  entèprete nan konkou a,Gwoup CAP DE VILLA te travay sou yon mizik sosyal ki te gen pou tit ” NWÈL SOSYAL”

Apresa CAP DE VILLA te vin fè kek ane kanpe just poul te ka komsantre’l sou afè etud li paske manman’l pat negosye lot bagay pouli ke lekòl ak legliz,se rezon sa kifè CAP DE VILLA chwazi re balanse ak mouvman nan lane 2015 ( finisman ane filo li) kote li ta pral soti premye Mizik solo li ki se ” FREESTYLE #1 ” kite soti ( 01 Juin 2015) kite travay nan PLAY RECORDZ,on klastik kite fè anpil pale,kite ouvri anpil pòt poulie kite fel fe konesans ak pigran souvni’l nan zafè mizik ak prèske ( 200.000 Download) sou diferan Website,Manman Atis lan vin ap tande mizik CAP DE VILLA nan machin lè lap fè vwayaj nan BUS e trè souvan li tande moun ap pale de li ,li Vin Lage pye’l poul atis la fè mizik janl vle e ede’l tou achak fwal prale nan Studio

Apre CAP DE VILLA te vin depoze  premye Wòch li nan RAP an 2015,men lite komanse byen avan paskel te toujou konn fe FREESTYLE BATTLE ak kondisip klas li ak sou Katye’l depi lèl te nan primè jou’k li tèmine

CAP DE VILLA Fè anpil Kolaborasyon,ak anpil lot projè moun renmen anpil pami yo m’ka site

Cap De Villa Ft King K – ” TRANBLEMAN ” on mizik kite gen King K. kite soti an DESANB 2015

Cap De Villa Ft Solo Emanly -” LANMOU SEKRÈ kite soti ( 14-02-2016) on Song kite vreman byen mache sou Website  yo

( Y.P.K.K.M- YO PAKA KONPRANN MWEN) kite nan lari nan AVRIL 2016

” JENÈS” Track kite soti ( 01-06-2016)

An Janvier 2017 CAP DE VILLA soti premye projè li pou ane a ki se ” Cap De Villa – LANMOU ENKONTWOLAB ” nan Dat (17-01-2017)

Cap De Villa SAN REFREIN ” kise 2em Projè li pou ane an lite soti (15-04-2017)

Cap De Villa – NAP KENBE

CJ The Star Ft Cap De Villa – Gen SAN LIMIT

Pou moman sa CAP DE VILLA poze sou soti mizik paske lap travay sou videol ki gen pou soti trè byento ak Mixtape li an kipa twò lwen tou…..

Pa bliye Swiv atis lan sou ty rezo yo poun konnen tout proje liyo

Facebook/Twitter/Instagram tout sayo sou on sel non kise ” CAP DE VILLA ”
Snapchat : Cadevilla_off
Whatsapp : +50947471042