DOLLARS
Oh mon Dieu
pa gen pèson moun poum rele
que doit je faire ici-bas
Ref
bondye papa mandew tanpri banm fòs
poum konbat enmi kap pèsekitem yo oooooooo
papam mandew tanpri banm pouvwa
poum bloke fòs mal kap vin sou tout fòm yooooooo
sa ki vlem tonbe yo sa kap fè konplo sou dom yo
lòt kap fè maji dèyèm yo
ki vle tou kraze pwojèm yo
bondye papa msantim nan dezè a
mwen bezwenw kounya
vin banm lamen poum pot viktwa

I
mpa konn sam fè papa poum ap peye
eske se vre sou latè se yo menm ki domine
em konn sa lom dimajeste se pasaw dispoze
men map relew poum fèm santi prezans ou la
pran pwojèm yo kont yo papa
fè lagè ak sa ki vle fèm mal kounya
Saisir le petit et le grand bouclier
koud poud yo papa pou mwen sa evite
lonje men ban mwen pou mwen sa travese
nan fòs j’aprouvepou mwen pa efondre
chak jou yo leve se sou dom yap pale
ki fè jewova mwen pa ka pwogrese
yo dim fè sak pa bon
gen sak dim vagabond
yo banm tout non pote
mpa konn pou kirezon
malgrem travay poum fè sak bon
nan figi yo sa pa janm bon
compassion douloureuse pour mon âme
Ref
bondye papa mandew tanpri banm fòs
poum konbat enmi kap pèsekitem yooooooooo
papam mandew tanpri banm pouvwa
poum bloke fòs mal kap vin sou tout fòm yooooooo
sa ki vlem tonbe yo sa kap fè konplo
sou dom yo lòt kap fè maji dèyèm yo
ki vle tou kraze pwojèm yo
bondye papa msantim nan dezè a
mwen bezwenw kounya
vin banm lamen poum pot viktwa
II
ou bay chak moun yon fason pou defan yo nan lavi
kounya pou tèt map travay gen sa ki pa vlem rejwi
garde pas le silence oh Jehova
ne reste pas loin de moi
yo konn mandem sam pa konnen
rekonpanse mal an retou pou le byen
edem papa pa kitem pou kont mwen
pou yo konn lavi pa depan de mwen
pèsekisyon kon lagem nan goumen
ak pwòp fanmim pafwam kon ap fè zin
vwazen vwazinaj anpil yo rayi mwen
sa kap ban respè avèk move lamen
ipokrit yo la mpaka identifye yo
papa se ouk pi gwo snaypè
map mandew pouw vize yo
wim vlew vize yo papa em vlew gide yo
em vlew pale nan kè yo retire sak mal nan tèt yo

Ref
bondye papa mandew tanpri banm fòs
poum konbat enmi kap pèsekitem yooooooooo
papam mandew tanpri banm pouvwa
poum bloke fòs mal kap vin sou tout fòm yooooooo
sa ki vlem tonbe yo sa kap fè konplo
sou dom yo lòt kap fè maji dèyèm yo
ki vle tou kraze pwojèm yo
bondye papa msantim nan dezè a
mwen bezwenw kounya
vin banm lamen poum pot viktwa

III
kounya se twòp atò mpa kapab ankò
msantim boukem santim vle tonbe
pwòp fanmiw pa vle wè byen pou ou kounya
li tandew pral gen viza lal kay bòkò li gate sa
mpa vlew domi kounya revelem papa
eklate tout pouvwaw bondye pou fèm santi ou la
enmi dwe fache kounya paskem pral gen viktwa
se nan ou sèl mwen gen la fwa e mwen travay pou sa
papaaaaaaaaaaaa eh papaaaaaaaaaaaa
papaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
papaaaaaaaaaaaa eh papaaaaaaaaaaaa
papaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ref
bondye papa mandew tanpri banm fòs
poum konbat enmi kap pèsekitem yooooooooo
papam mandew tanpri banm pouvwa
poum bloke fòs mal kap vin sou tout fòm yooooooo
sa ki vlem tonbe yo sa kap fè konplo
sou dom yo lòt kap fè maji dèyèm yo
ki vle tou kraze pwojèm yo
bondye papa msantim nan dezè a
mwen bezwenw kounya
vin banm lamen poum pot viktwa